LAN_4264

FYZIOTERAPIE

Hlavním cílem fyzioterapie je obnovení a normalizace pohybů tak, aby nedocházelo k přetížení a bolestem pohybového systému. Vybíráme ze široké škály metod a terapeutických prostředků individuálně podle potřeby každého klienta.

Cena

450 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

Při těchto stavech – paraplegie a paraparézy, tetraplegie a tetraparézy, hemiplegie a hemiparézy, vertebrogenní algické syndromy, diskopatie, stavy po operacích meziobratlových plotének, skoliózy, postižení periferních nervů, postižení kostí a kloubů, stavy po operacích, včetně umělých náhrad (endoprotézy).

Kdy nedoporučujeme:

Nestabilním pacientům, pro které je fyzioterapie nadměrnou zátěží, při dekompenzovaném srdečním a plicním onemocnění, při akutních horečnatých stavech, při kožních infekčních onemocněních.

LYMFATICKÁ MASÁŽ

Lymfodrenáž je lehká masáž lymfatického systému, která urychluje tok lymfy, a tím podporuje látkovou výměnu v organismu. Odpadní látky se tak z těla odplavují rychleji, nedochází k jejich hromadění a vy se cítíte výrazně lépe už po první proceduře..

Cena:

990 Kč / 55 min.

Kdy doporučujeme:

Při léčbě mízních otoků, potlačení celulitidy, při boji proti akné, celková podpora imunitního systému.

Kdy nedoporučujeme:

V těhotenství, epilepsii, při kožním či srdečním onemocnění, vysokém krevním tlaku či akutním žilním onemocnění.

DNS

Terapeutický koncept DNS (dynamické neuromuskulární stabilizace) podle Koláře je neurofyziologický koncept založený na principech vývojové kineziologie, který definuje posturu, dechový stereotyp a funkční kloubní centraci (tzv. neutrální postavení v kloubu) prostřednictvím přirozených vývojových vzorů. Cílem terapie je optimalizovat distribuci vnitřních sil, kterými působí svaly na páteř a klouby.

Cena

450 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

Při vadném držení těla, skoliózy, plochonoží, bolestech zad a kloubů, bolestech hlavy, pro zvýšení kondice, při zhoršení koordinace nejen u sportovců.

Kdy nedoporučujeme:

Při akutní nemoci s teplotou, při zánětlivém a průjmovém onemocnění,  5 – 7 dní po očkování. Nedoporučujeme pro děti a dospělé s těžkým mentálním onemocněním.

SM SYSTÉM

SM systém, zkratka stabilizace a mobilizace páteře, je lékařsky ověřený princip cvičení se speciálními expandery, který může oddálit nebo dokonce zrušit plánovanou operaci páteře. Cvičení SM systém pomůže zpevnit svaly, které jsou potřebné ke správnému držení těla.

SM systém je prováděn v několika směrech:

  • léčebná terapie – ve stádiu bolesti a již trvajícího poškození páteře

  • prevence a regenerace – vhodné pro rizikové skupiny (jednostranně přetížení sportovci, profesionální řidiči, úředníci, pracující v pásové výrobě atd.)

Cena

300 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

Léčebná terapie je vhodná např. u těchto diagnóz – deformující dorzopatie, skolióza, spondylolýza, onemocnění krčních meziobratlových plotének, artrózy, bolesti hlavy, závratě, migrény atd.

Kdy nedoporučujeme:

Při akutních horečnatých stavech.

METODA BRUNKOV

Je speciální cvičební technika založená na správném postavení horních a dolních končetin. Základní princip této metody vychází z předpokladu, že cesta k normálnímu pohybu je někde zablokovaná. Cílem je odstranit blokádu a obnovit přerušené spojení. Metoda využívá minimálního tlaku do určitých bodů přes končetiny, pomocí čehož se zapojí trupové svalstvo a hluboké zádové svaly.

Cena

450 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

U svalové disbalance, vertebrogenních onemocněních, skoliózy, inkontinence.

Kdy nedoporučujeme:

Při akutních stavech, při dekompenzovaných chronických onemocněních srdce a plic, při horečce, v rizikovém těhotenství, kachexie.

MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Tato metoda se zabývá diagnostikou a léčbou poruch pohybového aparátu. Zajišťuje a odstraňuje blokády kloubů, snižuje napětí měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií svalů).

Cena

380 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

U chronických vertebrogenních poruch, při omezení hybnosti páteře nebo končetin, při bolestech kloubů, po následcích úrazů a operacích.

Kdy nedoporučujeme:

Při již vzniklých modřinách, podlitinách a otevřených ran (strupů). Neprovádíme u kožních infekčních onemocnění.

METODA LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ

Diagnosticko-léčebná metoda zaměřená především na terapii ženské funkční sterility a gynekologických obtíží (bolestivá nebo nepravidelná menstruace). Metoda Mojžíšové se zabývá převážně svalovinou pánevního dna, no cílem cvičení je zlepšit dynamiku celé páteře a posílit svalové skupiny celého trupu. V léčbě neplodnosti lze v některých případech tuto metodu s dobrými výsledky uplatňovat i u mužů.  Druhou významnou oblastí využití této metody je terapie bolestí zad a skoliózy. Léčba zahrnuje manuální techniky, jako je uvolnění kloubních blokád a svalových spasmů, ale i sestavu aktivního cvičení. Velký důraz je kladený na uvolnění žeber a hrudníku.

Cena

450 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

Při léčbě pacientů s bolestmi v oblasti zad, pánve a hrudníku, při gynekologických obtížích typu funkční neplodnost, při bolestivé menstruaci, při dysfunkci svalů pánevního dna, inkontinenci.

Kdy nedoporučujeme:

Klientům po operaci srdce (do 6 měsíců po operaci), při aktivních vnitřních hemoroidech, při stálé luxaci ramenního kloubu, při horečnatých stavech.

METODA ACT (Akrální Koaktivační Terapie)

Základy vznikly v roce 1991. Principem je napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Jedná se o kombinaci opor akrálních částí končetin, napřímení páteře a vědomého nebo virtuálního pohybu. Cílem je naučit klienta individuální program autoterapie šitý na míru.

Cena

450 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

poúrazové stavy, funkční poruchy pohybového aparátu, vadné držení těla, skoliózy

Kdy nedoporučujeme:

arteriální hypertenze, nedostatečně stabilizované zlomeniny, kardiovaskulární nedostatečnost c intolerancí fyzické zátěže

KINESIOTAPING

Elastické pásky připomínající na první pohled barevnou náplast jsou jedním z nových trendů ve světě fyzioterapie. Jedná se o doplňkovou rehabilitační metodu, která slouží k podpoře a udržení výsledků dosažených v terapii. Pomáhá ovlivnit stav pohybového aparátu, především svalů a kloubů. Dokáže snížit bolest a umožňuje kvalitnější pohyb. Spektrum jejího použití je široké – od malých dětí přes aktivní sportovce až po pacienty po úrazech a operacích. Oproti svým předchůdcům, pevným fixačním tapům, má spoustu výhod. Dokáže část těla zafixovat, ale tzv. dynamicky, pohyb může stále, byť s omezením, probíhat. Tento stav je pro pohybový aparát přirozenější než naprosté znehybnění.

Cena

2 Kč / 1 cm.

Kdy doporučujeme:

U širokého spektra diagnóz, například při poranění i bolestech kloubů, vazů, šlach, svalů, páteře, při korekci postavení kloubů a jejich stabilizaci, také při redukci otoku, zlepšení prokrvení a zmírnění napětí tkáně. Jeho použití je také možné v těhotenství, při menstruačních bolestech nebo hojení jizev.

Kdy nedoporučujeme:

Při zánětlivých stavech, při kožním onemocnění.

ROLLING

Jedná se o uvolňovací metodu, která využívá pěnový váleček. Pomocí vytváření tlaku na ztuhlá místa a spoušťové body, které se nazývají trigger pointy napomáhá regeneraci svalů po úrazu či operaci a celkové regeneraci ochablých a zatuhlých svalů.

Cena

300 Kč / 30 min.

Kdy doporučujeme:

Při celkové regeneraci ochablých a zatuhlých svalů, k urychlení regenerace svalů po výkonu či operaci, při uvolnění svalového napětí.

Kdy nedoporučujeme:

Pro lidi trpící osteoporózou, těhotné ženy, osoby trpící křečovými žílami, diabetiky.

CORE CVIČENÍ

Odvozeno od slova Core = střed našeho těla. Jedná se o pomalé cvičení na zpevnění středu těla.  Jde o nejlepší kompenzační cvičení při sedavém zaměstnání. Cvičení cílí na páteř, pánev, kyčle – napravuje disbalance a obnovuje správnou funkčnost napravuje držení těla.Je vhodné pro každou věkovou kategorii a využíváme při něm pomůcky jako overball, bosu, gymball a činky.

Cena

450 Kč / 1 hod.

Kdy doporučujeme:

Při bolestech zad, kyčlí, kolen, ale i pro těhotné a ženy po porodu (rozestup břišní stěny, inkontinence, zavinování dělohy).

Kdy nedoporučujeme:

Pro těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem, při pokročilých stádiích křečových žil (stádium kde hrozí uvolnění trombů), při endoprotéze.

MAGNETOTERAPIE

Využívá účinky magnetického pole při aplikaci v plošných (deskových) aplikátorech nebo solenoidových (kruhových) aplikátorech. Jeho účinek není stále zcela objasněn, předpokládají se účinky analgetické, vazodilatační, myorelaxační a antiedematózní.

Cena

od 100 Kč / aplikace.

Kdy doporučujeme:

Využívá účinky magnetického pole při aplikaci v plošných (deskových) aplikátorech nebo solenoidových (kruhových) aplikátorech. Jeho účinek není stále zcela objasněn, předpokládají se účinky analgetické, vazodilatační, myorelaxační a antiedematózní.

Kdy nedoporučujeme:

Těhotenství, kardiostimulátory, hypertyreóza, hypofunkce nadledvin, myasthenia gravis, krvácivé stavy, hypotalamické a hypofyzární poruchy, těžké mykózy, aktivní TBC, akutní virózy.

ULTRAZVUK

Je mechanické podélné vlnění, k terapeutickým účelům se využívá frekvence 0,8 – 3 MHz. Ultrazvuk se generuje v aplikační hlavici rozkmitáním piezoelektrického krystalu. Účinkem ultrazvuku je průnik vlnění do hloubky tkání a rozkmitání všech atomů, molekul a buněk = mikromasáž.

Cena

od 100 Kč / aplikace.

Kdy doporučujeme:

Myalgie, lumbago, stavy po kontuzích, distorzích a luxacích, entezopatie.

Kdy nedoporučujeme:

Aplikace není dovolena na epifýzy rostoucích kostí, na gonády.

FOTOTERAPIE – LASER

Laser, z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla stimulovanou emisí záření) je zařízení uvolňující energii jako paprsek elektromagnetického záření. Doba aplikace je z důvodů velké dávky záření v řádu desítek sekund, maximálně minut.

Cena

od 100 Kč / aplikace.

Kdy doporučujeme:

Vředy a dekubity, jizvy a popáleníny, chronické ekzémy a ostatní dermatitidy, poúrazové stavy, neuralgie a neuritidy.

Kdy nedoporučujeme:

malignity, těhotenství (oblast břicha), záchvatovitá neurologická onemocnění, shluk křečových žil

KONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE

Metoda fyzikální terapie, při které se jako podněty aplikují elektrické proudy. Nejčastější forma aplikace kontaktní elektroterapie je pomocí deskových nebo vakuových elektrod.

Cena

od 100 Kč / aplikace.

Kdy doporučujeme:

Nespecifické bolestivé stavy, aktivní artrózy, posttraumatické stavy, revmatické bolesti.

Kdy nedoporučujeme:

Akutní záněty a krvácivé stavy.

Call Now Button